Certifikáty

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 systému managementu kvality v rozsahu Montáž a opravy technologických zařízení jsme poprvé zavedli v roce 2004 a vydal ho certifikační orgán DQS Cert, s. r. o.. Od roku 2011 je naším certifikačním orgánem společnost DOM-ZO 13, s. r. o.. Nejnovější certifikát byl vydán v roce 2019.

ČSN EN ISO 3834-2:2006

Certifikace systému managementu kvality v procesech svařování v rozsahu Výroba a montáž ocelových konstrukcí byla v OLPE zavedena v roce 2011 a byla vydána společností DOM-ZO 13. Nejnovější certifikát byl vydán v roce 2020.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému environmentálního managementu v rozsahu Montáž a opravy technologických zařízení získáváme od roku 2011 od společnosti DOM-ZO 13. Aktuální verze certifikátu je z roku 2019.

ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikace systému managementu a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 v rozsahu Montáž a opravy technologických zařízení má společnost OLPE rovněž od roku 2011 od společnosti DOM-ZO 13. Současný certifikát je platný od roku 2021.

DALŠÍ CERTIFIKÁTY A OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění k hornické činnosti

Toto oprávnění vlastní společnost OLPE od roku 2011 a bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě.

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem

Stejně jako předchozí oprávnění získala společnost i toto oprávnění od Obvodního báňského úřadu v Mostě v roce 2011.

Osvědčení k výkonu funkce závodní lomu

První osvědčení o odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem k výkonu funkce závodní lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun vydal Bc. Lukáši Zlatohlávkovi Obvodní báňský úřad v Mostě v roce 2011. Toto osvědčení bylo obnoveno na začátku roku 2015.

Certifikát svářeče

Většina z našich pracovníků vlastní některý z certifikátů svářeče vydaný Českou svářečskou společností ANB, a to s následujícími označeními:

  • EN 287-1 111 P BW 1.1 B t10,0 PF ss nb
  • EN 287-1 111 P FW 1.1 B t10,0 PF ml
  • EN 287-1 135 P FW 1.1 S t10,0 PF ml
  • EN 287-1 135 P BW 1.1 S t10,0 PF ss nb

Metody svařování s úřední zkouškou, které naši zaměstnanci využívají, jsou:

  • 111 – MMA
  • 135 – MAG

Certifikát 3D CAD SW Autodesk Product Design Suite Premium 2015

Kromě pracovníků se svářečskými certifikáty máme rovněž zaměstnance, kteří po úspěšném absolvování školení v konstrukčním parametrickém programu Inventor 2015 získali certifikát 3D CAD SW Autodesk Product Design Suite Premium 2015 a jsou schopni provádět konstrukční a projekční činnost. Vedoucí projekční skupiny je Ing. Marek Zlatohlávek.

Všechny uvedené certifikáty, oprávnění i osvědčení vlastní rovněž naše společnost OLPE MONTÁŽE, spol. s r. o.. V případě zájmu můžeme jakýkoli dokument na požádání doložit.