O-I Czech – GO – kmenárna (2016)

Date

2016

About This Project
 • Kompletní rekonstrukce provozu kmenárny
  • výměna míchačky
  • dodávka a montáž vibračních podavačů
  • dodávka a montáž nových elevátorů za stávající skipy a elevátory
  • úpravy PD
  • návrh, dodávka a montáž nových vah a mikrovah
  • návrh dodávka a montáž nových drtičů a přístupových plošin
  • návrh dodávka a montáž nových rozvodů užitkové vody
  • návrh dodávka a montáž nových skluzů a klapek