Úvodní stránka

SKUPINA OLPE

Skupina OLPE je dobrovolné sdružení dvou firem, které společně využívají jednotný systém managementu kvality, managementu životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém je prokazatelný řadou certifikátů, které společnosti skupiny vlastní. Obě společnosti spolu dlouhodobě vzájemně spolupracují především v oblasti poskytovaných služeb, využívání materiálů, techniky, strojních zařízení a jsou propojené i v oblasti vedení.

Uvedená skupina není samostatným právním subjektem. Každá společnost vystupuje jako nezávislá právnická osoba, ale společně tvoří seskupení, které využívá správně zvolenou organizační strukturu každé z firem, řídící procesy, soubor činností zajišťujících ekonomické a sociální systémové funkce a také servisní a jiné činnosti.

Zajišťujeme servis dopravníků a vyrábíme ocelové konstrukce

Již od roku 1992 se specializujeme na opravy a údržbu dopravníků, strojů a zařízení, výrobu a montáž ocelových konstrukcí a strojních technologií, a proto v roce 1996 zakládáme firmu OLPE MONTÁŽE, spol. s r. o. V roce 1997 rozšiřujeme specializaci na dopravní pásy natolik, že vzniká firma O L P E plus, spol. s r. o. se zaměřením na dodávky, montáže a opravy dopravních pásů. Obě společnosti nyní tvoří skupinu OLPE.

Pohotovostní služba


+420 727 944 692