2016 – O-I Czech – GO – kmenárna

O tomto projektu:

Kompletní rekonstrukce provozu kmenárny

  • Výměna míchačky
  • Dodávka a montáž vibračních podavačů
  • Dodávka a montáž nových elevátorů za stávající skipy a elevátory
  • Úpravy PD
  • Návrh, dodávka a montáž nových vah a mikrovah
  • Návrh dodávka a montáž nových drtičů a přístupových plošin
  • Návrh dodávka a montáž nových rozvodů užitkové vody
  • Návrh dodávka a montáž nových skluzů a klapek